W sprawie:
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Turów

Data uchwały:
2013-02-20

Numer uchwały:
XXIC-19/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia