Zgodnie z Art. 31ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. ( Dz. U. Z 2010 r. Nr 127, poz. 857), gmina może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Zgodnie z dyspozycją ustawy o sporcie Rada Miejska w Wołominie Uchwałą Nr XXIV-22/2013 określiła nowe zasady finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Zarządzeniem nr 76 /2013 z dnia 13 marca 2013 r. Burmistrz Wołomina ustanowił Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego gminy Wołomin oraz Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia sportowego gminy Wołomin

 

Zgodnie z § 6 ww. uchwały termin składania wniosków o stypendia i wyróżnienia sportowe za osiągnięcia sportowe z roku 2012 upływa w dniu 31 marca 2013 r.

Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie (II piętro, pok. 211).