W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2013 rok

Data uchwały:
2013-03-20

Numer uchwały:
XXV-28/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia