W sprawie:
rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Data uchwały:
2013-04-24

Numer uchwały:
XXVII-42/2013

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku