W sprawie:
powierzenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie wykonywania zadań własnych Gminy Wołomin polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych

Data uchwały:
2013-04-24

Numer uchwały:
XXVII-46/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia