W sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

Data uchwały:
2013-04-24

Numer uchwały:
XXVII-47/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia