W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Data uchwały:
2013-04-24

Numer uchwały:
XXVII-48/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia