W sprawie:
udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu

Data uchwały:
2013-04-24

Numer uchwały:
XXVII-51/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia