W sprawie:
zmiany numeru porządkowego budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu

Data uchwały:
2013-08-30

Numer uchwały:
XXXI-79/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia