W sprawie:
zmiany nazwy Gimnazjum Nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie

Data uchwały:
2013-08-30

Numer uchwały:
XXXI-82/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia