W sprawie:
nabycia nieruchomości

Data uchwały:
2013-08-30

Numer uchwały:
XXXI-88/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia