W sprawie:
nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żadania zwrotu udzielonej bonifikaty

Data uchwały:
2013-10-09

Numer uchwały:
XXXII-93/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia