W sprawie:
nabycia nieruchomości

Data uchwały:
2013-10-09

Numer uchwały:
XXXII-97/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wolominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia