W sprawie:
ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędacego własnością Gminy Wołomin, którym radny odbywa podróż służbową

Data uchwały:
2013-10-09

Numer uchwały:
XXXII-100/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia