W sprawie:
przyjęcia programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Data uchwały:
2013-11-20

Numer uchwały:
XXXIII-108/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia