W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032

Data uchwały:
2013-12-18

Numer uchwały:
XXXIV-124/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia