W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2014-2024

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
XXXV-2/2014

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia