W sprawie:
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolominie na 2014 r.

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
XXXV-3/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia