W sprawie:
przyjęcia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
XXXV-5/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia