W sprawie:
zmiany nazwy Gimnazjum nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
XXXV-10/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia