W sprawie:
utworzenia przedszkola w Leśniakowiźnie

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
XXXV-11/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia