W sprawie:
zmiany uchwały dotyczącej ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wołomin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Data uchwały:
2014-02-04

Numer uchwały:
XXXV-12/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia , z mocą od 1 września 2014 roku