W sprawie:
zmiany uchwały dotyczącej warunków przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Data uchwały:
2014-01-29

Numer uchwały:
Radę Miejską w Wołominie

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego