W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2014-2024

Data uchwały:
2014-03-12

Numer uchwały:
XXXVI-17/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia