W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie Gminy Wołomin w roku budzetowym 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2014-03-12

Numer uchwały:
XXXVI-18/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia