W sprawie:
połaczenia przedszkola i szkoły podstawowej w zespół szkolno - przedszkolny

Data uchwały:
2014-03-12

Numer uchwały:
XXXVI-20/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2014 roku.