W sprawie:
nadania pierwszego statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Leśniakowiźnie

Data uchwały:
2014-03-12

Numer uchwały:
XXXVI-22/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia, z mocą od 1 wrzesnia 2014 roku.