W sprawie:
pomocy finansowej dla Powiatu Wołominskiego z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r. na dofinansowanie inwestycji Powiatu Wołominskiego znajdujacych się na terenie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2014-03-12

Numer uchwały:
XXXVI-25/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia