W sprawie:
przystąpienia do opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin na lata 2014-20125

Data uchwały:
2014-03-12

Numer uchwały:
XXXVI-26/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia.