W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXVII-48/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Data uchwały:
2014-03-12

Numer uchwały:
XXXVI-27/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia