W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla 1-go Maja I" położonego pomiędzy ul.Lipińska, Al. Niepodległosci, 1-go Maja,Oleńki w Wołominie

Data uchwały:
2014-03-12

Numer uchwały:
XXXVI-30/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego