W sprawie:
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla 1-go Maja II" położonego pomiędzy ul.: 1-go Maja, Al. Niepodległości, pólnocną granicą rowu melioracyjnego do ul. Lipiny B w Wołominie.

Data uchwały:
2014-03-12

Numer uchwały:
XXXVI-31/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.