W sprawie:
przyjęcia programu wspierania rodziny

Data uchwały:
2014-03-12

Numer uchwały:
XXXVI-32/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia