W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w Gminie Wołomin

Data uchwały:
2014-03-12

Numer uchwały:
XXXVI-33/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia