W sprawie:
pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r. na dofinansowanie inwestycji Powiatu Wołomińskiego znajdujacych się na terenie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2014-04-09

Numer uchwały:
XXXVII-34/2014

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia