W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2014-2024

Data uchwały:
2014-04-09

Numer uchwały:
XXXVII-36/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia