W sprawie:
zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wołominie Nr XX-95/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Data uchwały:
2014-04-09

Numer uchwały:
XXXVII-38/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego