W sprawie:
zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wołomin na lokal mieszkalny stanowiący włsność osób fizycznych

Data uchwały:
2014-04-09

Numer uchwały:
XXXVII-41/2014

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia