W sprawie:
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVI-30/2014 z dnia 12.03.2014 r. w spr. uchwalenia mpzp terenu "Osiedla 1-go Maja" położonego pomiędzy ul. Lipińską, Al. Niepodległości, 1-go Maja, Oleńki w Wołominie

Data uchwały:
2014-04-09

Numer uchwały:
XXXVII-46/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia