W sprawie:
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVI-31/2014 z dnia 12.03.2014 r. w spr. uchwalenia mpzp terenu "Osiedla 1-go Maja II" położonego pomiędzy ul. 1-go Maja. Al. Niepodległości, północną granicą rowu melioracyjnego do ul. Lipiny B

Data uchwały:
2014-04-09

Numer uchwały:
XXXVII-47/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia