W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla 1-go Maja I" położonego pomiędzy ulicami: Lipińska, Al. Niepodległości, 1-go Maja, Oleńki w Wołominie

Data uchwały:
2014-05-29

Numer uchwały:
XXXVIII-49/2014

Podjęta przez:
Radę Miekską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 30 dni od dnia publikachji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego