W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla 1-go Maja III" położonego na południe od rowu melioracyjnego oraz ograniczonego ulicami: Al. Niepodległości, Lipiny Kąty, Lipiny B w Wołominie

Data uchwały:
2014-05-29

Numer uchwały:
XXXVIII-51/2014

Podjęta przez:
Radę Miekjską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego