W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Leśniakowizna w gminie Wołomin

Data uchwały:
2014-05-29

Numer uchwały:
XXXVIII-52/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia