W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn "Strefa usługowo-produkcyjna Łukasiewicza II" w Wołominie

Data uchwały:
2014-05-29

Numer uchwały:
XXXVIII-53/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia