W sprawie:
uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego nr 1 przy ul. 1-go Maja w Wołominie

Data uchwały:
2014-05-29

Numer uchwały:
XXXVIII-58/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego