W sprawie:
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i ustanowienia służebności przesyłu

Data uchwały:
2014-05-29

Numer uchwały:
XXXVIII-61/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia