W sprawie:
nadania nazwy ulicy w Wołominie - ul. Świętej Rity

Data uchwały:
2014-05-29

Numer uchwały:
XXXVIII-65/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego