W sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2013 r.

Data uchwały:
2014-06-26

Numer uchwały:
XXXIX-67/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia