W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r. na dofinansowanie inwestycji Powiatu Wołomińskiego .............

Data uchwały:
2014-06-26

Numer uchwały:
XXXIX-73/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia