W sprawie:
porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych, zawieranych pomiedzy Gminą Wołomin, a organami prowadzącymi publiczne szkoły i przedszkola

Data uchwały:
2014-06-26

Numer uchwały:
XXXIX-74/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia